Apr 22 2012

Utopia utvärderar tillgänglighet på Göteborgs Universitet

Category: Kommentar,Nyhetsbevakningblogadmin @ 16:44

I pappersupplagan av Götheborgske spionen, nummer 3 2012, finns ett reportage om när Utopia utvärderar tillgängligheten på Göteborgs Universitet, skrivet av Clara Tortosa. Spionen har tidigare rapporterat om att GU, i likhet med alla andra myndigheter, måste åtgärda lätt avhjälpta hinder senast 2010.

Artiklarna finns på webben här: KTB: Måste ha nyckel för att komma ut, Nyrenoverade HDK har många brister, ”Man blir den tradiga som behöver hjälp”, GU får godkänt av staten (Men medger brister i tillgängligheten efter Utopias kritik), Annedalsseminariet: dörrarna går till attack och ”Även om hörslingor finns, kanske de inte fungerar”.

Nu, två år efter deadline, testar alltså Utopia hur det gått med den fysiska tillgängligheten. Resultatet är något nedslående. Först ut i reportaget rapporteras om HDK, Högskolan för design och konsthantverk. Biblioteket får inledningsvis bra betyg, bokhyllorna är låga och i bra höjd för den som sitter i en rullstol. Dessvärre blir det en besvikelse när Iki Gonzales Magnusson och Hanna af Ekström från Utopia upptäcker att avdelningen med fotoböcker finns en trappa upp, utan hiss. ”Just den delen blev inte gjord”, förklarar bibliotekarien Karin Sundén som berättar att biblioteket nyligen renoverats för ökad tillgänglighet. Nästa besvikelse blir en rullstolslift som är trasig.

Nästa anhalt blir KTB, Kurs- och tidskriftsbiblioteket. Den entré som fungerar med rullstol eller barnvagn är varuintaget på baksidan. Väl inne blir det nedslag på bokhyllor och datorbord, vars höjd är anpassade för stående. Att ta sig in i läsesalen är också besvärligt eftersom dörröppnare saknas. Dock är det gott om plats mellan hyllorna och toaletterna får godkänt. På vägen ut blir det än svårare. Efter att ha åkt fel med hissen, hamnar Iki och Hanna på en plats där nyckel krävs för att komma ut. Ingvar Grimberg som arbetar på KTB dyker upp och utrycker glädje över inventeringen. Arbetet med anpassning går för långsamt, tycker han, och påpekar att han länge begärt låsknapp i stället för nyckel för att öppna dörren i fråga.

Foto av KTB i Göteborg

KTB

Sist i inventeringen blir Annedalsseminariet. Icke godkänt blir det för dörröppnarna som är placerade så att man får dörren rakt på rullstolen när man öppnar. Caféet får kritik för höga trösklar och varor i kylen som är placerade på en höjd man inte når sittandes. En anpassad toalett får kritik för att vara trång.

När Iki och Hanna sammanfattar inventeringen får samtliga undersökta byggnader lägsta betyg. Hanna uppmuntrar folk att prova på att ta sig fram i rullstol, så att man bättre förstår hur hinder upplevs. Reglerna är för lätta att undgå, menar de, och diskriminering borde vara en akut fråga.

Artikelförfattaren Clara Tortosa förljer upp med en artikel där hon intervjuar ansvariga vid GU. Den samlade bilden är att GU verkar tycka att arbetet med tillgänglighetsanpassning flyter på bra och att inga studenter hör av sig och klagar. De blir dock förvånade över resultatet på inventeringen och håller med om att det inte låter bra. I år kommer man från GUs sida först genomföra en lokalinventering, följa upp hur arbetet går och sedan uppdatera handlingsplanen för tillgänglighet vid GU(pdf). (Rikards reflektion: Jag noterar att i handlingsplanen står följande: ”Lokalinventeringen skall vara slutförd under hösten 2010″. Det verkar som om GU ligger efter.)

Förra hösten, 2011, och nyligen i april var jag inbjuden att tala om ”Evenemang för alla”-projektet och guiden för tillgängliga evenemang på Nätverksträff för tillgänglighet, möten som SKL och Handisam anordnar inom Nätverk för tillgänglighetsfrågor. Mot bakgrund av att jag som anställd och aktiv medlem inon FFKP anordnar konferensen FSCONS varje år i Chalmers och Göteborgs Universitets lokaler på Lindholmen i Göteborg, så har det slagit mig att publika och offentliga miljöer som drivs på statlig nivå, såsom statliga myndigheter och universitet, tenderar att falla mellan stolarna i regionala och kommunala ansträngningar för ökad tillgänglighet.

Till exempel tillgänglighetsdatabasen utnyttjas ofta på kommunal eller regional nivå för de lokaliteter som förvaltas eller hyrs av kommuner och landsting (eller ”regioner” som det ibland också kallas nuförtiden). Och i kommunala inventeringar och projekt för ökad tillgänglighet brukar även där de lokaliteter och platser som förvaltas eller utnyttjas av kommunen vara först att få fokus. Här finns en utmaning att från staden Göteborg och Västra Götalandsregionen finna dialog med t ex Chalmers och Göteborgs Universitet om krav, inventering och uppföljning av de läroverk som ligger i Göteborg. En stor vinst vore att den som har någon funktionsnedsättning inte ska behöva bry sig om eller ens ta reda på vem som ansvarar för verksamhet i dennes kommun. Går man i skolan, oavsett om det är på grund- gymnasie- eller högskolenivå, så borde det vara möjligt att vända sig till samma ställe t ex inom kommunen.

Som jag ser det, är det också en kommunal angelägenhet att Chalmers och Göteborgs Universitets lokaler är tillgängliga för alla. Dels är många föreläsningar och aktiviteter öppna för allmänheten. Dels är det viktigt att staden kan locka studenter till Göteborg och att studenterna får möjlighet att studera och bo i staden oavsett olika förutsättningar eller svårigheter. Men då universiteten går att betrakta som statliga myndigheter på uppdrag under Utbildningsdepartementet riskerar ansvaret för att universiteten och högskolorna i Göteborg bli ”någon annans ansvar” när man vänder sig till kommunen med frågor om tillgänglighet. En möjlighet för kommunen och regionen att påverka tillgängligheten trots detta är att när regionen eller kommunen upphandlar uppdragsutbildning från universitet och högskolor ställa höga (alltså rimliga) krav på tillgänglighet i lokalerna. Ifall någon som läser detta vet om och i så fall hur detta görs, kommentera gärna nedan och berätta.

Fotoerkännande:
ktb / Ulrika / CC BY 2.0

Etiketter: , , , , , ,


Okt 20 2011

Tillgänglighetsspår på FSCONS i November

Category: Nyhetsbevakningblogadmin @ 19:17

Gruppfoto från tidigare FSCONS
FFKP anordnar den 11-13 november den femte upplagan av konferensen FSCONS. I år finns ett spår som det känns mycket relavant att tipsa om här, och det är Universal Design — Aiming for Accessibility, ett spår som tar upp relationen mellan teknik och tillgänglighet.

Några punkter från programmet:

Hela konferensen är på engelska eftersom besökare och talare kommer från många olika länder.

Konferensen hålls på IT-Universitetet, Lindholmen(karta), Göteborg. Det finns en vägbeskrivning på konferensens hemsida och andra praktiska råd. Vi arbetar självklart på mer tillgänglighetsinformation för publicering kontinuerligt. Uppdatering: Här är en preliminär sida om tillgängligheten på IT-Universitetet.

Konferensen har ett mycket brett program utöver spåret om tillgänglighet och teknik. Hela schemat finns här.

Faktum är att det var i förberedelsearbetet för årets FSCONS som FFKP fick idén och inspirationen till detta projekt med Evenemang för alla. Vi kände att vi måste kunna bli mer tillgängliga som konferens men att vi inte hade kompetensen att på bästa sätt genomföra de steg som behövs.

I efterforskningarna efter resurser att stödja oss mot fann vi att mycket resurser finns verkligen att tillgå men att dessa är spridda på en rad organisationer och platser. Vi såg här ett behov av en sammanställning och översikt men också ett behov av att få med fler perspektiv på råden och problembeskrivningarna.

Vi har långt kvar till en helt och fullt tillgänglig konferens men arbetet har på allvar börjat och vi har förankrat betydelsen av denna aspekt i hela organisationen. Redan har vi gjort flera små justeringar och siktar på att ständigt få med förbättringar av tillgängligheten för varje år konferensen går. Vi tar väldigt gärna emot synpunkter och förslag, kritik och beröm, gällande hur väl vi lyckats med att förbättra tillgängligheten.

Fotoerkännande: http://www.flickr.com/photos/wrote/4107207688/in/photostream/ why fscons is a cool conference http://www.flickr.com/photos/wrote/ Mathias Klang http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/ cc-by-nc 2.0

Etiketter: , , , ,


Sep 30 2011

Filmtips: Föreställningar om funktionshinder

Category: Nyhetsbevakningblogadmin @ 13:31

Missa inte Föreställningar om funktionshinder på Historiska museet i Stockholm, 8-9 oktober.

Under filmhelgen Föreställningar om funktionshinder visar vi tretton filmer, både spelfilmer och dokumentärer, som skildrar människor med olika funktionsnedsättningar. Varje film introduceras och diskuteras under ledning av moderatorer. Vi visar också informationsfilmer från olika handikapporganisationer. Filmhelgen Föreställningar om funktionshinder har fullmatat program 8-9 oktober.

Etiketter: , ,


Aug 29 2011

Tillgänglighet vid teatrar

Category: Kommentar,Nyhetsbevakningblogadmin @ 22:31

Länge funderade jag kring om jag skulle kommentera en historia jag hörde på radion i fredags. Jag beslöt till slut att skriva om händelsen och tagga inlägget med ”Kommentar” respektive ”Nyhetsbevakning”. Syftet här är inte att peka ut en enskild arrangör, utan att peka på ett behov av rätt information på rätt ställe. Åsikterna och tankarna här är mina, Rikard Fröbergs, egna och representerar inte nödvändigtvis projektets åsikter.

Jag hörde på P1 Morgon i fredags ett inslag om tillgänglighet vid teatrar. Det aktuella fallet handlade om en rullstolsburen person som fått biljetter i present och skulle gå på en föreställning med sina vänner. Biljetten gällde en rullstolsplats men väl på plats visade det sig att det var trappor ned till salongen och med en elrullstol som väger hundra kilo blev det därför inget teaterbesök (man rekommenderar inte att personer med lättare rullstolar bärs ned för trappor heller om inte detta sker med utbildad personal på ett säkert sätt).

Detta knyter an till vårt första kapitel i guiden, som handlar om att informera om tillgänglighet. Det är många aktörer inblandade här och information om tillgänglighet bör finnas i många lager. Dels har vi biljettförmedlaren som kanske bara ser att det finns rullstolsplatser att boka. Dels har vi teatern som uppgav detsamma. Men så har vi också Entré Stockholm, som är en webbtjänst för att just informera om tillgänglighet i Stockholm.

Entré Stockholm informerar korrekt om den aktuella teatern (urval punkter):

”Verksamheten är i flera våningsplan. Trappor mellan planen. Hiss saknas. Lutande golv i vissa rum. Toalett finns på nedre plan. Rullstolsplatser finns.”

Vad jag skulle rekommendera, är ett bättre samspel mellan biljettförmedlare, etablissemang och tjänster så som Entré Stockholm. Teatern skulle kunna länka direkt till Entré Stockholm (eller liknande tjänster såsom Tillgänglighetsdatabasen eller Serviceguiden i Göteborg), som har bilder och relevant information. Vidare skulle biljettförmedlare optimalt även ha denna information tillgänglig (på ticnet står det dock i deras FAQ: ”För rullstolsbokning kontakta ansvarig arena.” – hur det gick till i detta aktuella fall vet jag ej.).

Informationen i sig skulle inte möjliggöra att besökare i elrullstol skulle kunna komma fram till rullstolsplatserna. Den skulle visa precis att detta inte är möjligt. Men det skulle innebära att att dessa besökare skulle välja en annan teater och slippa besvikelsen som infinner sig när man väl är på plats och för sent upptäcker detta. (Det är möjligen inte rimligt att alla teatrar inte är tillgängliga ännu men det är en annan fråga.)

Det finns i min mening andledning att bättre utnyttja befintliga tjänster för tillgänglighetsbeskrivning och integrera dem i arrangörers information och även i biljettförmedlares system. Helst skulle alla arrangörer bättre informera om sin tillgänglighet men ett mycket bra första steg är att utnyttja befintliga tjänster för tillgänglighetsinventering.

En annan fråga är om det är rimligt att erbjuda rullstolsplatser som är oåtkomliga med rullstol. Teatern ser nu över detta, vilket är bra. Personen som inte kom fram ska få pengarna tillbaka. Med rätt information hade denna situation kunnat undvikas. Tyvärr missade här teatern en besökare med sällskap. Och en besökare blev tyvärr besviken och utan teaterupplevelse.

Återigen, det är inte min poäng att hänga ut enskilda arrangörer utan blott att visa på konkreta fall av informationmissar som kan undvikas. Det är tråkigt när misstag som detta begås men man kan lära av misstagen genom att lyfta dem till diskussion utan att peka finger. Tillsammans borde vi kunna diskutera oss fram till en bättre lösning än vad som finns idag på många etablissemang. Vår guide är ett försök till detta.

Vad tycker ni? Kommentera gärna detta inlägg. Och är det relevant för projektet att kommentera aktuella händelser inom området? Jag gjorde bedömningen att detta illustrerar en bakgrund till vårt första kapitel Att informera om tillgänglighet.

//Rikard